Szkoła Podstawowa nr 127

Szkoła Podstawowa nr 127

03-438 Warszawa

ul. Kowieńska 12/20

tel. 22 619 30 88

Rekrutacja do klasy pierwszej sportowej o profilu minikoszykówka

Testy sprawnościowe do klasy pierwszej koszykarskiej!

02.03.2019r. - od godz.10.00- obowiązuje strój sportowy

 

Testy uzupełniające   08.06 - 9.00-10.30

                                                                                                                                               10.06 -9.00-10.30

Do próby sprawności fizycznej przystąpią tylko Ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.