Szkoła Podstawowa nr 127

Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 127

03-438 Warszawa

ul. Kowieńska 12/20

tel. 22 619 30 88

Nowa Baza

Nasza szkoła bierze udział w projekcie NOWA BAZA, inicjatywie partnerskiej organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających na terenie Pragi Północ. Łączymy siły, by wspólnie działać na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

NOWA BAZA to zespół zintegrowanych działań, zaplanowanych tak, by dać dzieciom i młodzieży z Nowej i Starej Pragi oraz Szmulek BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju. W ramach projektu uczniowie i uczennice naszej szkoły dostają dostęp do różnego typu dodatkowych aktywności edukacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych i specjalistycznych. Dzięki temu dostają szansę na poprawienie wyników w nauce, ale także na rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów. Bardzo ważnym elementem jest dla nas włączenie rodzin podopiecznych w możliwie jak największy zakres tych aktywności.

NOWA BAZA jest tworzona przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską, które wspólnie tworzą Lokalny System Wsparcia (LSW), kompleksowy system działań skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Pragi Północ. Projekt buduje nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami, szkołami i partnerami, wspólnymi siłami pozwalając nam jeszcze lepiej wspierać rozwój oraz edukację uczniów i uczennic naszej szkoły.   

Aktualności: www.facebook.com/nowabaza

ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU:

 

Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej (skrótowo we wniosku: Armia Zbawienia)

 

Stowarzyszenie Dla Rodzin

 

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS (skrót: GPAS)

 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (skrót: KARAN)

 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (skrót: CARITAS)

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom (skrót: Stowarzyszenie Q Zmianom)

 

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD)

Poprzednie edycje projektu:
Baza - Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2020 i współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.