Szkoła Podstawowa nr 127

Szkoła Podstawowa nr 127

03-438 Warszawa

ul. Kowieńska 12/20

tel. 22 619 30 88

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje już rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), na mocy którego zmienią się zasady związane z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych. Unijne rozporządzenie jest aktem bezpośrednio obowiązującym.

Inspektorem ochrony danych jest Pani  Paulina Siewierska. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

Wszystkie podmioty - w tym także szkoły i placówki oświatowe - muszą dostosować procedury do zawartych w nim przepisów.