Szkoła Podstawowa nr 127

Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 127

03-438 Warszawa

ul. Kowieńska 12/20

tel. 22 619 30 88

Stołówka szkolna - obiady - czerwiec

OPŁATY ZA CZERWIEC

 

KLASY 0 - 8

 

14 OBIADÓW

 

14*8,50zł = 119,00zł

 

  

 

Wpłat dokonujemy przelewem do 5 CZERWCA 2024r.

 

 

 

 Przypominamy, że  nieobecność dziecka na obiedzie

należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie 619-30-88 wew. 28 lub 22

lub w sekretariacie szkoły albo mailowo:

 intendent@sp127.edu.pl 

do godz. 9.00

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 127 informuje, że od roku 2021/2022 wpłat za obiady należy dokonywać przelewem. 

W wyjątkowych wypadkach opłaty będą przyjmowane przez okienko podawcze.

 

Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy

Nr rachunku bankowego 70 1030 1508 0000 0005 5027 1079

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na maila: intendent@sp127.edu.pl

 

 ODPISY ZA ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI  (NA OBIEDZIE) DZIECKA W POPRZEDNIM MIESIĄCU NALEŻY UZGODNIĆ

TELEFONICZNIE LUB MAILOWO Z INTENDENTEM

- PANIĄ MARZENĄ TALAREK.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić telefonicznie 619-30-88 wew.28 lub 22

lub w sekretariacie szkoły

albo mailowo intendent@sp127.edu.pl do godz. 9.00

PO USTALENIU Z INTENDENTEM - ILE DNI JEST DO ODPISU -

NALEŻY WPŁACIĆ POMNIEJSZONĄ KWOTĘ.

W tytule należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia, miesiąc i rok, za który wnosimy wpłatę.

Brak wpłaty w danym terminie oznacza rezygnację z posiłków.

Zwrot opłaty za niewykorzystanie posiłki będzie możliwy po zgłoszeniu

najpóźniej w danym dniu do godziny 9.00.

Numer telefonu 22 619 30 88 wew. 28 lub 22 

 mail:   intendent@sp127.edu.pl,   sekretariat@sp127.edu.pl

 

Artykuły